HartslagNU

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Dit betekent ongeveer 15.000 à 16.000 reanimaties per jaar in Nederland, dat zijn 300 slachtoffers per week. Bijna 80 procent van alle circulatiestilstanden vindt plaats in de thuissituatie van het slachtoffer.

 

De stichting Hartslag voor Nederland is een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto “Van elkaar, met elkaar en voor elkaar” streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.

 

 

HartslagNU

Het alarmeringssysteem dat hiervoor wordt gebruikt heeft de naam HartslagNu en is van de sector Ambulancezorg zelf. Met dit systeem kunnen burgerhulpverleners vanuit de Meldkamer Ambulancezorg worden gealarmeerd als er in hun woon- of werkomgeving een melding is van een circulatiestilstand.

 

HartslagNu registreert naast publiek toegankelijke AED’s, alle gekwalificeerde burgerhulpverleners in hun systeem.


De meldkamer van 112 stuurt bij een melding automatisch de adresgegevens van een slachtoffer door aan HartslagNu waarna het systeem een sms-bericht laat uitgaan naar maximaal 30 vrijwilligers die binnen een bepaalde straal van het slachtoffer wonen (tot maximaal 1000 meter).


Je ontvangt een boodschap "ga naar adres ….. en start reanimatie” en als er een AED in de buurt is ontvangen AED providers de boodschap "ga naar de AED (locatie). code xxxx en ga vervolgens naar adres….”


Ondertussen heeft de meldkamer Ambulancezorg al 2 ambulances met spoed naar het adres gestuurd. Tien hulpverleneners worden rechtstreeks naar het slachtoffer gestuurd de andere 20 worden naar een AED locatie (om die op te halen) gestuurd en daarna naar het adres van het slachtoffer.

 

De melding van HartslagNu ontvang je (gratis) met een vast nummer -herkenning: 06-42500349


De bezitters van een mobiele telefoon krijgen ook een link meegestuurd die geactiveerd kan worden om de route naar het slachtoffer (of eerst AED) te laten zien.

 

Ga naar de website van Stichting Hartslag voor Nederland