Onderhoud en Servicecontracten

Tot nu was het gebruikelijk, dat een AED alleen (door ons) gecontroleerd werd op het moment, dat de verloopdatum van de elektroden / batterijen bereikt werd of als de AED was ingezet. Verder doet elke AED dagelijks en/of wekelijks een zelftest en is het de bedoeling, dat u zelf
in de gaten houdt of de AED een akoestisch of optisch signaal geeft, dat service nodig is (afhankelijk van het type AED die u heeft).

 

De AED is in Nederland sinds ongeveer 2000 in gebruik en inmiddels is er ervaring opgedaan over eventuele problemen die kunnen ontstaan.

In december 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een brief aan leveranciers verstuurt met de mededeling, dat bij de inspectie nogal wat meldingen binnen zijn gekomen over AED’s, die niet goed functioneren. Het is niet duidelijk of dit ging om bedieningsfouten dan wel productiefouten.


Wel is duidelijk, dat er lang niet altijd voldoende controle van de AED plaatsvindt om de gehele houdbaarheidsperiode van de elektroden / batterijen te kunnen overbruggen. Bij landelijke overlegvormen van leveranciers / dealers vormt zich steeds meer de mening, dat jaarlijkse controle volgens een vaste procedure en met name het testen van het afgegeven vermogen zeer zinvol is.


Een recente ontwikkeling is de oprichting van het AED Keurmerk Instituut. Dit instituut controleert bedrijven, die aangesloten zijn, op hun keuringsprocedures, zodat u ervan uit mag gaan, dat de AED volgens een vaste procedure is gekeurd, als u een sticker van dit Keurmerk aantreft.

 

Een AED mag worden voorzien van het keurmerk, wanneer deze voldoet aan de volgende criteria:

 • Functioneel gereed, dus zonder beschadigingen of breuken, die het functioneren beïnvloeden.
 • In de juiste omgeving: beschermd tegen stof, kou, warmte (tussen +5 en +30 graden, dus wanneer de AED buiten hangt: in een kast met  voldoende klimaatbeheersing).
 • Niet ouder dan 10 jaar.
 • Jaarlijks getest met een externe AED- tester met aantoonbare output gemeten in joules conform opgave fabrikant                                (acceptabele afwijking +/- 15%).
 • Defibrillatie- elektroden aanwezig binnen de houdbaarheidsdatum, die valt in de aangegeven periode op het keurmerk.
 • Batterij aangesloten met voldoende capaciteit (na plaatsingsdatum te verwachten volgens opgave fabrikant), die valt in de aangegeven periode op het keurmerk.
 • Behandeling uitgevoerd volgens vigerende richtlijnen voor reanimatie/defibrillatie.
 • Meest recent beschikbare software geïnstalleerd (update firmware).


Medac BHV is aangesloten bij AED Keurmerk Instituut en is dus gecertificeerd om dit keurmerk af te geven.

Hieronder treft u een overzicht van onze mogelijkheden.

We bevelen een jaarlijkse keuring al dan niet in contractvorm van harte aan.

Sinds 2020 geldt voor onderhoudscontracten het BTW tarief van 9% in plaats van 21%

Servicecontracten 

Prijs is exclusief 9% BTW

   Contractvariant Basis Standaard Compleet
 • Prijs per jaar
  (bij variant Compleet is looptijd altijd 5 jaar)

€ 25,-

€ 95,-   € 122,- *
 • Prijs bij onderhoudscontract van 5 jaar
  (voor Zoll AED, voor andere merken gelden afwijkende prijzen)
€ 110,- € 475,- € 610,-
   Algemeen      
 • Telefonische helpdesk voor ondersteuning tijdens kantooruren
icon-ja.png icon-ja.png  icon-ja.png 
 • Actuele informatievoorziening over software updates 
icon-ja.png  icon-ja.png 
 • Aanmelden en beheer op HartslagNu.nl, indien gewenst
icon-ja.png icon-ja.png  icon-ja.png 
   Periodiek      
 • E-mail herinnering voor periodieke vervanging elektroden / batterijen / accu
icon-ja.png icon-ja.png   n.v.t.
 •  Jaarlijkse inspectie en onderhoud op locatie met onderhoudsprotocol en keuringssysteem conform richtlijnen
 • Inspectie / reiniging buitenzijde AED
 • Controle houdbaarheidsdatum elektroden / batterijen
 • Uitvoeren software update indien nodig
 • Controle afgegeven joules d.m.v. schoktest
 • Controle reanimatieondersteuning (indien aanwezig)
 • Controle aanwezigheid safeset / beademingsmasker
 • Inspectie / onderhoud AED kast (reparatie op basis van nacalculatie)
 • Sticker van AED Keurmerk Instituut (indien AED niet ouder is dan 10 jaar, zie richtlijnen)
icon-nee.png icon-ja.png icon-ja.png 
 • Updaten gegevens op HartslagNU.nl als Medac BHV ook de aanmelding op deze site heeft gedaan
icon-nee.png icon-ja.png icon-ja.png
 • Levering nieuwe elektroden en / of batterijen bij bereiken verloopdatum
kostprijs kostprijs icon-ja.png
   Bij storingen van de AED      
 • Melding van storingen 24 uur per dag / 365 dagen per jaar
 icon-nee.png  
 • Melding van storingen binnen kantooruren
icon-ja.png icon-ja.png icon-ja.png
 • Indien nodig bezoek van monteur op locatie na storingsmelding
icon-nee.png icon-ja.png icon-ja.png
 • Vervangende AED bij reparatie
€25 per week icon-ja.png icon-ja.png
   Na een inzet van de AED      
 • Melding van inzet 24 uur per dag / 365 dagen per jaar
icon-nee.png icon-ja.png icon-ja.png
 • Afspraak voor uitlezen van de AED en nazorg op locatie binnen 6 uur na melding
icon-nee.png icon-ja.png icon-ja.png
 • Levering vervangende elektroden en / of batterijen binnen 24 uur na een inzet (deze kunnen worden gedeclareerd bij Regionale Ambulance Voorziening, zo niet dan voor rekening Medac BHV)
icon-nee.png icon-ja.png

icon-ja.png