Privacy policy

Gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Medac BHV en AED kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Medac BHV en Trainingen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een presentielijst
tijdens een cursus aan Medac BHV en Trainingen verstrekt. Medac BHV en Trainingen kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

 

  • Uw voorletters, voor- en achternaam
  • Uw geboortedatum
  • Uw e-mailadres
  • (Zakelijk) adres
  • Uw (mobiele) telefoonnummer
  • Uw werkgever
  • Personeelsnummer
  • Gevolgde cursussen
  • Diploma- / inschrijfnummers
  • De door u gevolgde cursussen bij Medac BHV en Trainingen en indien relevant cursushistorie elders

WAAROM MEDAC BHV EN TRAININGEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Medac BHV en Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gevolgde cursussen / trainingen te kunnen registreren en diploma’s en certificaten te kunnen samenstellen dan wel te laten samenstellen door andere certificerende instanties zoals bijvoorbeeld: NIBHV, Oranje Kruis, European Resuscitation Council (ERC), Nederlandse ReanimatieRaad (NRR) en Rode Kruis. Ook kan Medac BHV en Trainingen deze gegevens gebruiken om overzichten voor uw werkgever te maken over gevolgde en nog te volgen cursussen / trainingen.


Medac BHV en Trainingen gebruikt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, tijdens oefeningen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Medac BHV en Trainingen uw persoonsgegevens gebruiken om uw cursushistorie vast te leggen. Dit gebeurt middels een online cursistenregistratiesysteem (Coachview). 

 

Tot slot maakt Medac BHV en Trainingen gebruik van een online administratiesysteem waarin uw factuurgegevens worden opgeslagen.

 


HOE LANG MEDAC BHV EN TRAININGEN GEGEVENS BEWAART

Medac BHV en Trainingen bewaart uw persoonsgegevens en de door u gevolgde cursussen in haar cursistenregistratiesysteem tot het moment dat u of uw werkgever verzoekt deze te verwijderen. Mocht u op een later moment via een andere werkgever opnieuw cursussen via Medac BHV en Trainingen volgen, dan wordt uw cursushistorie hiermee samengevoegd. Medac BHV en Trainingen bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


DELEN MET ANDEREN

Medac BHV en Trainingen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Medac BHV en Trainingen zal uw persoonsgegevens nooit voor reclamedoeleinden aan derden ter beschikking stellen.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Medac BHV en Trainingen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens, die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Medac BHV en Trainingen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@medac.nl. Medac BHV en Trainingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Medac BHV en Trainingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Medac BHV en Trainingen maakt gebruik
van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen, dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Met alle leveranciers, die uw gegevens bewerken, zijn bewerkersovereenkomsten gesloten, waarbij dezelfde voorwaarden gelden zoals in deze privacyverklaring worden beschreven. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Medac BHV en Trainingen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Medac BHV en Trainingen op via info@medac.nl.

 

www.medac.nl is een website van Medac BHV en Trainingen.


Medac BHV en Trainingen is als volgt te bereiken:


Postadres:
Postbus 38
5386 ZG GEFFEN


Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
171.23.393


Telefoon:
+31 73 5327777


E-mailadres:
info@medac.nl